Zahraničné mobility

Výzva na nominácie študentských a učiteľských mobilít E+ na ak. rok 2024/2025

Prihlasovanie študentov učiteľstva do 23. januára 2024 u  PaedDr. T. Šeben Zaťkovej, PhD. (timea.seben.zatkova(zav.)ucm.sk)

Oprávnenými účastníkmi mobilít študentov sú študenti denného alebo externého štúdia na UCM na všetkých stupňoch štúdia /bakalárskom, magisterskom, doktorandskom/. Študent sa môže mobility zúčastniť už od 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia.

Podrobné info nájdete na webe Medzinárodnej spolupráce UCM:
 https://www.ucm.sk/sk/oznamy-a-aktuality-oddelenia-medzinarodnych-vztahov/detail/3191/

Typy mobilít:

 1. Mobilita študenta štúdium SMS (krátkodobá aj dlhodobá)
 2. Mobilita študenta stáž SMT (krátkodobá aj dlhodobá) – u doktorandov
 3. Kombinovaná mobilita SMS + SMT – kombinácia štúdia a stáže
 4. Mobilita zamestnanca za účelom výučby STA
 5. Mobilita zamestnanca za účelom školenia STT
 6. Kombinovaná mobilita STA + STT – kombinácia výučby a školenia
Návod pre odchádzajúcich študentov do zahraničia ako vyplniť Online Learning Agreement (OLA)

Návod na vyplnenie OLA

Všetky ďalšie informácie nevyhnutné k realizácii zahraničných mobilít nájdete tu: https://www.ucm.sk/docs/medzinarodne_vztahy/2022/ako_vyplnit_OLA.pptx


Dokumenty požadované k realizácii zahraničnej mobility študentov:

o Application form – nemusí byť, originál, kópia

o Akceptačný (pozývací) list – stačí kópia, sken

Online Learning Agreement for Studies, časť Before the Mobility – sken

o Oznam o presnej dĺžke pobytu, tzn. dátum začiatku a konca letného semestra vrátane úvodného stretnutia s koordinátormi prijímajúcej univerzity (ak organizujú) a skúškového obdobia – stačí info do mailu

o Doklad o zdravotnom poistení (európska kartička poistenca alebo zmluvné cestovné poistenie) - sken, kópia

o Doklad o absolvovaní vstupného on-line testovania jazykových vedomostí prostredníctvom nástroja Online Language Support - sken obrazovky s výsledkom testu

o Doklad o nároku na zelené cestovné (lístok na autobus, vlak, čestné prehlásenie) – ak vzniká nárok

o Doklad o potvrdení štatútu osoby s nedostatkom príležitostí – ak vzniká nárok


Dokumenty treba odovzdať najneskôr dva týždne pred mobilitou.

Kontaktná osoba pre odchádzajúce mobility: jana.glasova(zav.)ucm.sk


V záujme zabezpečenia evidencie zahraničnej mobility v AiS je potrebné, aby každý študent vo všetkých stupňoch štúdia odovzdal prodekanke FF UCM pre styk s verejnosťou a zahraničné vzťahy doc. PaedDr. Monike Hornáček Banášovej, PhD. spolu s kópiou Learning Agreement-u tlačivo Potvrdenie o účasti na zahraničnej mobilite


Pre aktuálne informácie sledujte prosím webovú stránku UCM v sekcii Medzinárodné vzťahy/Erasmus+ mobilita študentov – štúdium.

Aktuality
Prihlasovanie na štátnu skúšku
Výzva na prihlasovanie na Erazmus mobility pre rok 2024/2025
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Kontakt
 • Katedra pedagogiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete