Zahraničné mobility
Výzva na nominácie študentských mobilít E+ na ak. rok 2023/2024

Podrobné info nájdete na webe Medzinárodnej spolupráce UCM:
 https://www.ucm.sk/sk/oznamy-a-aktuality-oddelenia-medzinarodnych-vztahov/detail/3191/

Prihlasovanie študentov učiteľstva do konca januára 2023 u  PaedDr. T. Šeben Zaťkovej, PhD. (timea.seben.zatkova(zav.)ucm.sk)
Návod pre odchádzajúcich študentov do zahraničia ako vyplniť Online Learning Agreement (OLA)

Návod na vyplnenie OLA

Všetky ďalšie informácie nevyhnutné k realizácii zahraničných mobilít nájdete tu: https://www.ucm.sk/docs/medzinarodne_vztahy/2022/ako_vyplnit_OLA.pptx


Dokumenty požadované k realizácii zahraničnej mobility študentov:

o Application form – nemusí byť, originál, kópia

o Akceptačný (pozývací) list – stačí kópia, sken

Online Learning Agreement for Studies, časť Before the Mobility – sken

o Oznam o presnej dĺžke pobytu, tzn. dátum začiatku a konca letného semestra vrátane úvodného stretnutia s koordinátormi prijímajúcej univerzity (ak organizujú) a skúškového obdobia – stačí info do mailu

o Doklad o zdravotnom poistení (európska kartička poistenca alebo zmluvné cestovné poistenie) - sken, kópia

o Doklad o absolvovaní vstupného on-line testovania jazykových vedomostí prostredníctvom nástroja Online Language Support - sken obrazovky s výsledkom testu

o Doklad o nároku na zelené cestovné (lístok na autobus, vlak, čestné prehlásenie) – ak vzniká nárok

o Doklad o potvrdení štatútu osoby s nedostatkom príležitostí – ak vzniká nárok


Dokumenty treba odovzdať najneskôr dva týždne pred mobilitou.

Kontaktná osoba pre odchádzajúce mobility: jana.glasova(zav.)ucm.sk


Pre aktuálne informácie sledujte prosím webovú stránku UCM v sekcii Medzinárodné vzťahy/Erasmus+ mobilita študentov – štúdium.

Aktuality
Univerzita tretieho veku- možnosť prihlasovania do 31. 3. 2023
Pozvánka pre študentov učiteľstva FF UCM v Trnave
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
  • Katedra pedagogiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete