Pedagogica Actualis
Aktuálne informácie a výzvy/ Current information and calls for studies

 v príprave

Obsahové zameranie zborníka vedeckých štúdií Pedagogica Actualis/ About  Book of scientific studies Pedagogica Actualis

Pedagogica Actualis je séria zborníkov vedeckých štúdií vydávaných Katedrou pedagogiky Filozofickej fakulty na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave od roku 2008.
Recenzovaný zborník vedeckých štúdií umožňuje prezentovať najaktuálnejšie poznatky, v rámci ktorého každoročne prispieva medzinárodný kolektív autorov.
Zborník akceptuje štúdie spracované v slovenskom, českom, poľskom a anglickom jazyku.
Zborník je vydávaný raz ročne a pravidelne prináša nové najaktuálnejšie námety a podnety pre skvalitňovanie a rozvíjanie pedagogického myslenia.
Redakčná rada/ Scientific Board

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.
prof. PaedDr. Ján Danek, CSc.
Prof. dr. hab. Krzysztof Mariusz Rubacha
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Mgr. Veronika Michvocíková, PhD.Pokyny pre autorov/ Information for Authors

Pokyny k spracovaniu textu a šablóna štúdie - odkaz
Archív vydaní zborníka/ Archive

Pedagogica Actualis I. - VI. (2008 2014) -  Pedagogica Actualis I.- VI.
Pedagogica Actualis VII. (2015)   - Pedagogica Actualis VII.
Pedagogica Actualis VIII .(2016)  - Pedagogica Actualis VIII.
Pedagogica Actualis IX.  (2017)   - Pedagogica Actualis IX.
Pedagogica Actualis X.   (2018)   - Pedagogica Actualis X.
Pedagogica Actualis XI. (2020)    - Pedagogica Actualis XI.
Pedagogica Actualis XII.(2021)    - Pedagogica Actualis XII.
Pedagogica Actualis XIII.(2022)   - Pedagogica Actualis XIII., obal PAXIII. (2022)
Pedagogica Actualis XIV. (2023)   - Pedagogica Actualis XIV.Kontakt/ Contact

Katedra pedagogiky,
Filozofická fakulta,
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
Námestie J. Herdu 2,
917 01  Trnava

veronika.michvocikova(zav.)ucm.sk
timea.seben.zatkova(zav.)ucm.sk
Aktuality
Prihlasovanie na štátnu skúšku
Výzva na prihlasovanie na Erazmus mobility pre rok 2024/2025
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Kontakt
  • Katedra pedagogiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete