Pedagogica Actualis
Aktuálne informácie a výzvy/ Current information and calls for studies

 v príprave

Obsahové zameranie zborníka vedeckých štúdií Pedagogica Actualis/ About  Book of scientific studies Pedagogica Actualis

Pedagogica Actualis je séria zborníkov vedeckých štúdií vydávaných Katedrou pedagogiky Filozofickej fakulty na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave od roku 2008.
Recenzovaný zborník vedeckých štúdií umožňuje prezentovať najaktuálnejšie poznatky, v rámci ktorého každoročne prispieva medzinárodný kolektív autorov.
Zborník akceptuje štúdie spracované v slovenskom, českom, poľskom a anglickom jazyku.
Zborník je vydávaný raz ročne a pravidelne prináša nové najaktuálnejšie námety a podnety pre skvalitňovanie a rozvíjanie pedagogického myslenia.
Redakčná rada/ Scientific Board

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.
prof. PaedDr. Ján Danek, CSc.
Prof. dr. hab. Krzysztof Mariusz Rubacha
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Mgr. Veronika Michvocíková, PhD.Pokyny pre autorov/ Information for Authors

Pokyny k spracovaniu textu a šablóna štúdie - odkaz
Archív vydaní zborníka/ Archive

Pedagogica Actualis I. - VI. (2008 2014) -  Pedagogica Actualis I.- VI.
Pedagogica Actualis VII. (2015)   - Pedagogica Actualis VII.
Pedagogica Actualis VIII .(2016)  - Pedagogica Actualis VIII.
Pedagogica Actualis IX.  (2017)   - Pedagogica Actualis IX.
Pedagogica Actualis X.   (2018)   - Pedagogica Actualis X.
Pedagogica Actualis XI. (2020)    - Pedagogica Actualis XI.
Pedagogica Actualis XII.(2021)    - Pedagogica Actualis XII.
Pedagogica Actualis XIII.(2022)   - Pedagogica Actualis XIII., obal PAXIII. (2022)Kontakt/ Contact

Katedra pedagogiky,
Filozofická fakulta,
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
Námestie J. Herdu 2,
917 01  Trnava

veronika.michvocikova(zav.)ucm.sk
timea.seben.zatkova(zav.)ucm.sk
Aktuality
Slávnostné oceňovanie učiteľov francúzskeho jazyka pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej asociácie učiteľov francúzštiny
Zápis študentov do 1. ročníka v mesiaci jún
Zápis študentov do 1. ročníka bude prebiehať v dňoch od 27. 06. – do 01. 07. 2022 podľa  Harmonogram zápisov do prvých ročníkov - jún 2022...
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
  • Katedra pedagogiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete