Pedagogica Actualis
Aktuálne informácie a výzvy/ Current information and calls for studies

 v príprave

Obsahové zameranie zborníka vedeckých štúdií Pedagogica Actualis/ About  Book of scientific studies Pedagogica Actualis

Pedagogica Actualis je séria zborníkov vedeckých štúdií vydávaných Katedrou pedagogiky Filozofickej fakulty na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave od roku 2008.
Recenzovaný zborník vedeckých štúdií umožňuje prezentovať najaktuálnejšie poznatky, v rámci ktorého každoročne prispieva medzinárodný kolektív autorov.
Zborník akceptuje štúdie spracované v slovenskom, českom, poľskom a anglickom jazyku.
Zborník je vydávaný raz ročne a pravidelne prináša nové najaktuálnejšie námety a podnety pre skvalitňovanie a rozvíjanie pedagogického myslenia.
Redakčná rada/ Scientific Board

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.
prof. PaedDr. Ján Danek, CSc.
Prof. dr. hab. Krzysztof Mariusz Rubacha
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Mgr. Veronika Michvocíková, PhD.Pokyny pre autorov/ Information for Authors

Pokyny k spracovaniu textu a šablóna štúdie - odkaz
Archív vydaní zborníka/ Archive

Pedagogica Actualis I. - VI. (2008 2014) -  Pedagogica Actualis I.- VI.
Pedagogica Actualis VII. (2015)   - Pedagogica Actualis VII.
Pedagogica Actualis VIII .(2016)  - Pedagogica Actualis VIII.
Pedagogica Actualis IX.  (2017)   - Pedagogica Actualis IX.
Pedagogica Actualis X.   (2018)   - Pedagogica Actualis X.
Pedagogica Actualis XI. (2020)    - Pedagogica Actualis XI.
Pedagogica Actualis XII.(2021)    - Pedagogica Actualis XII.
Pedagogica Actualis XIII.(2022)   - Pedagogica Actualis XIII., obal PAXIII. (2022)Kontakt/ Contact

Katedra pedagogiky,
Filozofická fakulta,
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
Námestie J. Herdu 2,
917 01  Trnava

veronika.michvocikova(zav.)ucm.sk
timea.seben.zatkova(zav.)ucm.sk
Aktuality
Pozvánka na workshop 12. 12. 2022
Pozvánka na konferenciu EDUCOM 2022
Konferencia EDUCOM - otváracia konferencia projektu BIN SGS02_2021_002 Univerzita podporujúca inteligentné aktívne stárnutie (Univer...
Kalendár
po ut st št pi so ne
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Kontakt
  • Katedra pedagogiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete