Vedecké podujatia
EDUCOM 2023

Aktuálne trendy psychosociálnej podpory v edukácii a príprava na aktívne starnutie v procese inkluzívneho vzdelávania


Ďalší ročník medzinárodnej vedeckej konferencie EDUCOM 2023 sa bude realizovať 7. 12. 2023 v kombinovanej forme účasti (možnosť prezenčnej účasti, v prípade zahraničných účastníkov je možná aj online účasť na konferencii).

Pozvánka na konferenciu EDUCOM 2023

Program konferencie 7. 12. 2023 EDUCOM 2023
Zborník abstraktov EDUCOM 2023 zborník abstraktov


Pozvánka na vedeckú konferenciu EDUCOM 2022
"Aktuálne trendy inkluzívneho vzdelávania a psychosociálnej podpory v edukácii"

 XIV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie EDUCOM 2022 sa uskutoční 8. 12. 2022 v priestoroch Filozofickej fakulty UCM v Trnave, súčasťou je otváracia konferencia projektu BIN SGS02_2021_002 - Univerzita podporujúca inteligentné aktívne stárnutie (University enhancing active smart aging).
V prípade zahraničných hostí je možnosť online účasti na konferencii.

Pozvánka EDUCOM 2022
Conference Invitation Educom 2022
Program konferencie 8. 12. 2022
Pokyny pre prispievateľov do zborníka

Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu EDUCOM 2021

Katedra pedagogiky FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci s Katedrou pedagogiky a špeciálnej pedagogiky PF Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ústavom učitelství a humanitných věd Vysokej školy chemicko-technologickej v Praze a České školní inspekce Vás srdečne pozývajú na konferenciu EDUCOM 2021 "Aktuálne trendy vo vzdelávaní v súčasnej spoločnosti a v kontexte trendov otvorenej vedy", ktorá sa bude konať 9. 12. 2021 kombinovanou formou v priestoroch UCM v Trnave a online.

Pozvánka

Pokyny pre prispievateľov


Pozvánka na vedeckú konferenciu EDUCOM 2019
Katedra pedagogiky FF UCM v spolupráci s Fakultou sociálnych vied UCM, Pedagogickou fakultou KU v Ružomberku, Filozofickou fakultou UK v Prahe a Českým vysokým učením technickým Masarykovho ústavu vyšších štúdií v Prahe Vás srdečne pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu EDUCOM 2019, ktorá sa uskutoční dňa 5. 12. 2019.
Pozvánka 

Návratka


Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu EDUCOM 2017
 
Milá kolegyňa, milý kolega,
milí naši priatelia,
srdečne Vás pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu EDUCOM 2017 - Otvorené cesty vo vzdelávaní v multikultúrnej škole. Už tradične sa naša konferencia uskutočňuje v adventom predvianočnom čase a radi Vás privítame i tento rok 7. decembra 2017 v Trnave.
Pozvanie na prednesenie hlavných referátov prijali významní odborníci a vysokoškolskí pedagógovia z akademického prostredia slovenských i zahraničných univerzít - prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. a doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc.
Medzinárodná konferencia vytvára priestor na prezentáciu Vašich výskumných zistení, teoretických komparácií a konštruktívnu diskusiu, ktorej závery spolu s Vašimi prezentáciami budú zverejnené ako vedecké štúdie v recenzovanom monotematickom zborníku Pedagogica actualis X. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami. 

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD. 
a Organizačný výbor EDUCOM 2017
Pozvánka na konferenciu
Návratka
Pokyny pre prispievateľovPozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu EDUCOM 2016

Katedra pedagogiky FF UCM v spolupráci s Katedrou pedagogiky PF UMB v Banskej Bystrici a MÚVS ČVUT v Prahe Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu EDUCOM 2016, ktorá sa uskutoční 1. decembra 2016.
Pozvánka 
Návratka
Pokyny pre prispievateľov

Aktuality
Prihlasovanie na štátnu skúšku
Výzva na prihlasovanie na Erazmus mobility pre rok 2024/2025
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
  • Katedra pedagogiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete