O katedre

Súčasné personálne obsadenie katedry pedagogiky tvorí osem interných zamestnancov, ktorí zabezpečujú garantovanie a výučbu pedagogických disciplín a to:

prof. dr hab. Krzysztof Mariusz Rubacha,

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.,

Mgr. Veronika Michvocíková, PhD.,

PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.,

PhDr. David Ivanovič, PhD.

Súčasťou katedry do 30. 6. 2023 bolo aj oddelenie francúzskeho jazyka, ktorého vedúcou bola doc. Mgr. Jana Bírová, PhD. a v rámci neho v minulosti pôsobili: prof. Zherom Bagana, DrSc. a PhDr. Peter Žiak, PhD.

Katedra pedagogiky poskytuje vzdelávanie v študijných programoch učiteľstva na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia a doplňujúce pedagogické štúdium vo viacerých moduloch na získanie učiteľskej spôsobilosti a na získanie spôsobilosti pre výkon činnosti pedagogického asistenta.

V minulosti na Katedre pedagogiky pôsobili a participovali na rozvoji pracoviska aj ďalší zamestnanci:

prof. PaedDr. Ján Danek, CSc., Mgr. Eva Bačkorová, PhD., PaedDr. Eva Frýdková, PhD., Mgr. Martin Droščák, PhD.,  Mgr. Alžbeta Lobotková, PhD., doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc., prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc. a ďalší.

Okrem už spomínaných pracovníkov sa na kreovaní katedry pedagogiky podielali i ďalší pracovníci v internej i v externej forme spolupráce. Medzi nich patrí napr. prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., prof. PhDr. Milan Kips, PhD., doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, PhD.

Vedecko-výskumná činnosť katedry pedagogiky sa uberá viacerými smermi v rámci vedeckej orientácie jej pracovníkov.

Aktuality
Prihlasovanie na štátnu skúšku
Výzva na prihlasovanie na Erazmus mobility pre rok 2024/2025
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Kontakt
  • Katedra pedagogiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete