O katedre

Súčasné personálne obsadenie katedry pedagogiky tvorí osem interných zamestnancov, ktorí zabezpečujú garantovanie a výučbu pedagogických disciplín a to:

prof. dr hab. Krzysztof Mariusz Rubacha,

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.,

Mgr. Veronika Michvocíková, PhD.,

PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.,

PhDr. David Ivanovič, PhD.

Súčasťou katedry je aktuálne aj oddelenie francúzskeho jazyka, ktorého vedúcou je: doc. Mgr. Jana Bírová, PhD.

Katedra pedagogiky poskytuje vzdelávanie v študijných programoch učiteľstva na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia a doplňujúce pedagogické štúdium vo viacerých moduloch na získanie učiteľskej spôsobilosti a na získanie spôsobilosti pre výkon činnosti pedagogického asistenta.

V minulosti na Katedre pedagogiky pôsobili a participovali na rozvoji pracoviska aj ďalší zamestnanci:

prof. PaedDr. Ján Danek, CSc., Mgr. Eva Bačkorová, PhD., PaedDr. Eva Frýdková, PhD., Mgr. Martin Droščák, PhD.,  Mgr. Alžbeta Lobotková, PhD., doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc., prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc. a ďalší.

Okrem už spomínaných pracovníkov sa na kreovaní katedry pedagogiky podielali i ďalší pracovníci v internej i v externej forme spolupráce. Medzi nich patrí napr. prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., prof. PhDr. Milan Kips, PhD., doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, PhD.

Vedecko-výskumná činnosť katedry pedagogiky sa uberá viacerými smermi v rámci vedeckej orientácie jej pracovníkov.

Aktuality
Pozvánka na workshop 12. 12. 2022
Pozvánka na konferenciu EDUCOM 2022
Konferencia EDUCOM - otváracia konferencia projektu BIN SGS02_2021_002 Univerzita podporujúca inteligentné aktívne stárnutie (Univer...
Kalendár
po ut st št pi so ne
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Kontakt
  • Katedra pedagogiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete