O katedre

Súčasné personálne obsadenie katedry pedagogiky tvorí osem interných zamestnancov, ktorí zabezpečujú garantovanie a výučbu pedagogických disciplín a to:

prof. dr hab. Krzysztof Mariusz Rubacha,

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.,

Mgr. Veronika Michvocíková, PhD.,

PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.,

PhDr. David Ivanovič, PhD.

Súčasťou katedry je aktuálne aj oddelenie francúzskeho jazyka, ktorého vedúcou je: doc. Mgr. Jana Bírová, PhD.

Katedra pedagogiky poskytuje vzdelávanie v študijných programoch učiteľstva na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia a doplňujúce pedagogické štúdium vo viacerých moduloch na získanie učiteľskej spôsobilosti a na získanie spôsobilosti pre výkon činnosti pedagogického asistenta.

V minulosti na Katedre pedagogiky pôsobili a participovali na rozvoji pracoviska aj ďalší zamestnanci:

prof. PaedDr. Ján Danek, CSc., Mgr. Eva Bačkorová, PhD., PaedDr. Eva Frýdková, PhD., Mgr. Martin Droščák, PhD.,  Mgr. Alžbeta Lobotková, PhD., doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc., prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc. a ďalší.

Okrem už spomínaných pracovníkov sa na kreovaní katedry pedagogiky podielali i ďalší pracovníci v internej i v externej forme spolupráce. Medzi nich patrí napr. prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., prof. PhDr. Milan Kips, PhD., doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, PhD.

Vedecko-výskumná činnosť katedry pedagogiky sa uberá viacerými smermi v rámci vedeckej orientácie jej pracovníkov.

Aktuality
Univerzita tretieho veku- možnosť prihlasovania do 31. 3. 2023
Pozvánka pre študentov učiteľstva FF UCM v Trnave
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
  • Katedra pedagogiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete