O katedre

Súčasné personálne obsadenie katedry pedagogiky tvorí osem interných zamestnancov, ktorí zabezpečujú garantovanie a výučbu pedagogických disciplín a to:

prof. dr hab. Krzysztof Mariusz Rubacha,

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.,

Mgr. Veronika Michvocíková, PhD.,

PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.,

PhDr. David Ivanovič, PhD.

Súčasťou katedry je aktuálne aj oddelenie francúzskeho jazyka, ktorého vedúcou je: doc. Mgr. Jana Bírová, PhD.

Katedra pedagogiky poskytuje vzdelávanie v študijných programoch učiteľstva na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia a doplňujúce pedagogické štúdium vo viacerých moduloch na získanie učiteľskej spôsobilosti a na získanie spôsobilosti pre výkon činnosti pedagogického asistenta.

V minulosti na Katedre pedagogiky pôsobili a participovali na rozvoji pracoviska aj ďalší zamestnanci:

prof. PaedDr. Ján Danek, CSc., Mgr. Eva Bačkorová, PhD., PaedDr. Eva Frýdková, PhD., Mgr. Martin Droščák, PhD.,  Mgr. Alžbeta Lobotková, PhD., doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc., prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc. a ďalší.

Okrem už spomínaných pracovníkov sa na kreovaní katedry pedagogiky podielali i ďalší pracovníci v internej i v externej forme spolupráce. Medzi nich patrí napr. prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., prof. PhDr. Milan Kips, PhD., doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, PhD.

Vedecko-výskumná činnosť katedry pedagogiky sa uberá viacerými smermi v rámci vedeckej orientácie jej pracovníkov.

Aktuality
Slávnostné oceňovanie učiteľov francúzskeho jazyka pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej asociácie učiteľov francúzštiny
Zápis študentov do 1. ročníka v mesiaci jún
Zápis študentov do 1. ročníka bude prebiehať v dňoch od 27. 06. – do 01. 07. 2022 podľa  Harmonogram zápisov do prvých ročníkov - jún 2022...
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
  • Katedra pedagogiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete