Profil katedry

Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty UCM pôsobí na univerzite od 1. novembra 1998 ako vedecko-pedagogické pracovisko garantujúce študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov (Učiteľstvo a pedagogické vedy). V línii garantovania je realizovaná aj celková orientácia katedry s vyučovaním pedagogických predmetov, ktoré sú súčasťou ucelených plánov pre prvý i druhý stupeň vysokoškolského štúdia. Vedecko-pedagogickí pracovníci katedry pedagogiky prednášajú základy pedagogiky, stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa, dejiny pedagogiky, teóriu výchovy, pedagogickú komunikáciu, špeciálnu pedagogiku, metodológiu pedagogického výskumu, organizáciu a riadenie školstva, sociálnu pedagogiku a ďalšie užšie zamerané voliteľné vyučovacie disciplíny. Vedecko-výskumná činnosť a publikačná činnosť katedry je orientovaná na vysokoškolskú pedagogiku, prevenciu kriminality, hodnotovú orientáciu a výchovu v rodine. V uvedených témach boli a sú realizované vedecko-výskumné projekty a publikačná činnosť s príspevkom do rozvoja vysokoškolskej pedagogiky a teórie výchovy. Katedra pedagogiky sa orientuje aj na rozvíjanie oblasti sociálnej pedagogiky a v týchto intenciách v minulosti zabezpečovala štúdium v rámci uceleného študijného plánu sociálnej pedagogiky v prvom stupni vysokoškolského štúdia.

Okrem zabezpečovania študijných programov učiteľstva, dlhodobo katedra venuje pozornosť príprave učiteľov aj vo forme doplňujúceho pedagogického štúdia pre absolventov neučiteľských študijných programov.


Katedra pedagogiky FF UCM v Trnave na sociálnych sieťach: https://www.facebook.com/KPed.FF.UCM


Aktuality
Pozvánka na workshop 12. 12. 2022
Pozvánka na konferenciu EDUCOM 2022
Konferencia EDUCOM - otváracia konferencia projektu BIN SGS02_2021_002 Univerzita podporujúca inteligentné aktívne stárnutie (Univer...
Kalendár
po ut st št pi so ne
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Kontakt
  • Katedra pedagogiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete