História vzniku

Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave, ako samostatné vedecko-pedagogické pracovisko, pôsobí od 1. novembra 1998. Vznikla odčlenením, spolu s Katedrou psychológie, od vtedajšieho Ústavu sociálnej komunikácie s pracovným zameraním na pedagogickú prípravu študentov študijného odboru učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov.

Od vzniku katedry až do roku 2004 bol jej vedúcim doc. PaedDr. Ján Danek, CSc. a od roku 2004 až po súčasnosť je vedúcou katedry doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.

Katedra pedagogiky v minulosti poskytovala odborné garancie a realizovala výučbu pedagogických disciplín v odbore Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov a zabezpečovala prípravu učiteľov v spolupráci s katedrou psychológie a ostatnými katedrami, ktoré uskutočňovali výučbu v aprobačných disciplínach. Ucelené päťročné štúdium učiteľstva bolo zamerané na zvládnutie jednotlivých pedagogických disciplín a ich následné aktívne využívanie vo výchovno-vzdelávacom procese.

Príprava učiteľov a štúdium učiteľstva nadväzovala na štúdium odborných predmetov, kde poznatky z pedagogiky poskytovali všeobecné podnety pre metodickú, výchovnú a vzdelávaciu činnosť každého budúceho učiteľa. V súlade so študijným plánom tohto študijného odboru pracovníci katedry prednášali a viedli semináre zo základov pedagogiky, metód a stratégií rozvoja osobnosti dieťaťa, dejín pedagogiky, teórie výchovy, všeobecnej didaktiky, pedagogickej komunikácie, špeciálnej pedagogiky, pedagogického výskumu, organizácie a riadenia školstva a manažovali pedagogickú prax študentov.

Dôležitú úlohu v rozvoji katedry v tomto období zohrali už okrem spomínaných vedúcich katedry aj jej ďalší členovia, medzi ktorých patrili prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc., prof. PhDr. Jana Levická, CSc., prof. PhDr. Ludvík Vaniš, CSc., prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc. a Mgr. Blanka Čavajdová.

Už v začiatkoch existencie katedry sa jej pracovníci aktívne zúčastňovali na vedeckých konferenciách doma i v zahraničí, organizovali vedecké podujatia na pôde filozofickej fakulty a vydali rad publikácií z pomedzi ktorých spomenieme Úvod do pedagogiky (2000), Didaktika pre učiteľov základných a stredných škôl (2000), Spoločnosť a výchova charakteru (2000) a viaceré konferenčné zborníky.

Aktuality
Slávnostné oceňovanie učiteľov francúzskeho jazyka pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej asociácie učiteľov francúzštiny
Zápis študentov do 1. ročníka v mesiaci jún
Zápis študentov do 1. ročníka bude prebiehať v dňoch od 27. 06. – do 01. 07. 2022 podľa  Harmonogram zápisov do prvých ročníkov - jún 2022...
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
  • Katedra pedagogiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete