Partnerské inštitúcie

Katedra pedagogiky v záujme skvalitňovania učiteľskej prípravy a možnosti vytvárania odbornej medzinárodnej spolupráce pravidelne raz ročne organizuje medzinárodný vedecký seminár s tematickým zameraním na vysokoškolskú pedagogiku a každý druhý rok medzinárodnú vedeckú konferenciu v spolupráci so Slovenskou pedagogickou spoločnosťou pri SAV.

Katedra je gestorom sekcie vysokoškolskej pedagogiky SPS pri SAV a stála i pri samotnom vzniku Slovenskej pedagogickej spoločnosti, ktorú založili traja členovia katedry prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc., Doc. PaedDr. Ján Danek, CSc. a doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD. Na jej pôde sa stretávajú odborníci zo Slovenska i zahraničia, ktorí sa zaoberajú pedagogickými otázkami  nielen z teoretického hľadiska, ale hľadajú aj možnosti implementácie teórie do praxe výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zo vzájomných stretnutí na vedeckých podujatiach vznikla medzinárodná i domáca spolupráca, ktorá sa neustále prehlbuje v podobe pozvaných prednášok hosťujúcich profesorov a docentov, výmenných pobytov učiteľov i študentov katedry pedagogiky. Katedra v súčasnosti aktívne spolupracuje najmä s Pedagogickou fakultou Univerzity sv. Cyrila a sv. Metoda vo Velikom Tarnove (Bulharsko), Pedagogickou fakultou KUL v Stalowej Woli (Poľsko), Ústavom výzkumu a rozvoje vdelávaní Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe (Česká republika) a Pedagogickou fakultou Univerzity Konštantína filozofa v Nitre (Slovensko).

Aktuality
V súvislosti s prijatými protipandemickými opatreniami sú konzultácie s vyučujúcimi možné výlučne na základe predchádzajúcej dohody prostredníctvom emailu.  
Doplňujúce výberové konanie pre študentov na Erasmus+ mobilitu (štúdium/stáž) na akademický rok 2020/2021


Uchádzači o Erasmus+ mobilitu (štúdium/stáž) na akademický rok 20...
Kalendár
po ut st št pi so ne
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Kontakt
  • Katedra pedagogiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete