Partnerské inštitúcie

Katedra pedagogiky v záujme skvalitňovania učiteľskej prípravy a možnosti vytvárania odbornej medzinárodnej spolupráce pravidelne raz ročne organizuje medzinárodný vedecký seminár s tematickým zameraním na vysokoškolskú pedagogiku a každý druhý rok medzinárodnú vedeckú konferenciu v spolupráci so Slovenskou pedagogickou spoločnosťou pri SAV.

Katedra je gestorom sekcie vysokoškolskej pedagogiky SPS pri SAV a stála i pri samotnom vzniku Slovenskej pedagogickej spoločnosti, ktorú založili traja členovia katedry prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc., Doc. PaedDr. Ján Danek, CSc. a doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD. Na jej pôde sa stretávajú odborníci zo Slovenska i zahraničia, ktorí sa zaoberajú pedagogickými otázkami  nielen z teoretického hľadiska, ale hľadajú aj možnosti implementácie teórie do praxe výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zo vzájomných stretnutí na vedeckých podujatiach vznikla medzinárodná i domáca spolupráca, ktorá sa neustále prehlbuje v podobe pozvaných prednášok hosťujúcich profesorov a docentov, výmenných pobytov učiteľov i študentov katedry pedagogiky. Katedra v súčasnosti aktívne spolupracuje najmä s Pedagogickou fakultou Univerzity sv. Cyrila a sv. Metoda vo Velikom Tarnove (Bulharsko), Pedagogickou fakultou KUL v Stalowej Woli (Poľsko), Ústavom výzkumu a rozvoje vdelávaní Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe (Česká republika) a Pedagogickou fakultou Univerzity Konštantína filozofa v Nitre (Slovensko).

Aktuality
Slávnostné oceňovanie učiteľov francúzskeho jazyka pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej asociácie učiteľov francúzštiny
Zápis študentov do 1. ročníka v mesiaci jún
Zápis študentov do 1. ročníka bude prebiehať v dňoch od 27. 06. – do 01. 07. 2022 podľa  Harmonogram zápisov do prvých ročníkov - jún 2022...
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
  • Katedra pedagogiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete