Partnerské inštitúcie

Katedra pedagogiky v záujme skvalitňovania učiteľskej prípravy a možnosti vytvárania odbornej medzinárodnej spolupráce pravidelne raz ročne organizuje medzinárodný vedecký seminár s tematickým zameraním na vysokoškolskú pedagogiku a každý druhý rok medzinárodnú vedeckú konferenciu v spolupráci so Slovenskou pedagogickou spoločnosťou pri SAV.

Katedra je gestorom sekcie vysokoškolskej pedagogiky SPS pri SAV a stála i pri samotnom vzniku Slovenskej pedagogickej spoločnosti, ktorú založili traja členovia katedry prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc., Doc. PaedDr. Ján Danek, CSc. a doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD. Na jej pôde sa stretávajú odborníci zo Slovenska i zahraničia, ktorí sa zaoberajú pedagogickými otázkami  nielen z teoretického hľadiska, ale hľadajú aj možnosti implementácie teórie do praxe výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zo vzájomných stretnutí na vedeckých podujatiach vznikla medzinárodná i domáca spolupráca, ktorá sa neustále prehlbuje v podobe pozvaných prednášok hosťujúcich profesorov a docentov, výmenných pobytov učiteľov i študentov katedry pedagogiky. Katedra v súčasnosti aktívne spolupracuje najmä s Pedagogickou fakultou Univerzity sv. Cyrila a sv. Metoda vo Velikom Tarnove (Bulharsko), Pedagogickou fakultou KUL v Stalowej Woli (Poľsko), Ústavom výzkumu a rozvoje vdelávaní Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe (Česká republika) a Pedagogickou fakultou Univerzity Konštantína filozofa v Nitre (Slovensko).

Aktuality
Prihlasovanie na štátnu skúšku
Výzva na prihlasovanie na Erazmus mobility pre rok 2024/2025
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
  • Katedra pedagogiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete