Partnerské inštitúcie

Katedra pedagogiky v záujme skvalitňovania učiteľskej prípravy a možnosti vytvárania odbornej medzinárodnej spolupráce pravidelne raz ročne organizuje medzinárodný vedecký seminár s tematickým zameraním na vysokoškolskú pedagogiku a každý druhý rok medzinárodnú vedeckú konferenciu v spolupráci so Slovenskou pedagogickou spoločnosťou pri SAV.

Katedra je gestorom sekcie vysokoškolskej pedagogiky SPS pri SAV a stála i pri samotnom vzniku Slovenskej pedagogickej spoločnosti, ktorú založili traja členovia katedry prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc., Doc. PaedDr. Ján Danek, CSc. a doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD. Na jej pôde sa stretávajú odborníci zo Slovenska i zahraničia, ktorí sa zaoberajú pedagogickými otázkami  nielen z teoretického hľadiska, ale hľadajú aj možnosti implementácie teórie do praxe výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zo vzájomných stretnutí na vedeckých podujatiach vznikla medzinárodná i domáca spolupráca, ktorá sa neustále prehlbuje v podobe pozvaných prednášok hosťujúcich profesorov a docentov, výmenných pobytov učiteľov i študentov katedry pedagogiky. Katedra v súčasnosti aktívne spolupracuje najmä s Pedagogickou fakultou Univerzity sv. Cyrila a sv. Metoda vo Velikom Tarnove (Bulharsko), Pedagogickou fakultou KUL v Stalowej Woli (Poľsko), Ústavom výzkumu a rozvoje vdelávaní Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe (Česká republika) a Pedagogickou fakultou Univerzity Konštantína filozofa v Nitre (Slovensko).

Aktuality
Mobilita Erasmus+
Uchádzači o Erasmus+ mobilitu na akademický rok 2020/2021 sa môžu prihlasovať u katedrového koordinátora na katedre pedagogiky do 9.12. 2019.
Pozvánka na vedeckú konferenciu EDUCOM 2019
Katedra pedagogiky FF UCM v spolupráci s Fakultou sociálnych vied UCM, Pedagogickou fakultou KU v Ružomberku, Filozofickou fakult...
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Kontakt
  • Katedra pedagogiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete