Granty

V nadväznosti na výchovno-vzdelávacie úlohy katedra rieši vedecko-výskumné projekty spojené s teóriou výchovy, s občianskou participáciou mládeže, dejinami pedagogiky a vysokoškolskou pedagogikou.

K najúspešnejšim projektom európskej komisie patria projekty:

 • Mládež ako faktor sociálnej zmeny (Grant Európskej komisie UP2YOUTH s podporou MVTS pri MŠ SR UCM v Trnave. 2007, zodpovedný riešiteľ: prof. L. Macháček),
 • Mládež a európska identita (2001-2004 pod vedením prof. L. Jamieson, Edinburgská univerzita, Koordinátor pre SR a ČR prof. L. Macháček),
 • Politická participácia mladých ľudí v Európe (2003-2005, pod vedením dr. G. Ogrisa, Sora vo Viedni, Koordinátor pre SR: prof. L. Macháček).


Katedra pedagogiky bola koordinátorom v riešení medzinárodných medzirezortných projektov a k najvýznamnejším patrí projekt Prevencia kriminality v prostredí detí a mládeže (2005-2007, spoločný projekt Slovenskej a Českej republiky ministerstiev školstva a ministerstiev vnútra oboch krajín, zodpovedný riešiteľ doc. PaedDr. Ján Danek, CSc.).

Pracovníci katedry riešia vedecko-výskumné problémy i v rámci projektov grantových agentúr MŠ SR. V minulosti sa pracovníci katedry ako spoluriešitelia venovali i otázkam občanov SR v kontexte integrujúcej sa Európy (VEGA 2/3009/23), otázkam cestovateľskej gramotnostiako súčasti funkčnej gramotnosti (VEGA 1/2528/05), dejinám najstarších učiteľských ústavov na Slovensku (VEGA 1/2522/05).

V súčasnosti riešia projekt Hodnotová orientácia detí a mládeže a podiel výchovy a vzdelávania na jej ovplyvňovaní (VEGA 1/0238/11). Na záver nemožno zabudnúť i na celouniverzitné projekty, ktorých koordinátorom bola Katedra pedagogiky. Výsledky týchto projektov napomáhajú k zvyšovaniu kvality a efektívnosti nielen výchovno-vzdelávacieho procesu, ale v konečnom dôsedku i samotného vysokoškoslkého vzdelávania. Medzi najvýznamnejšie patria projekty:

 • Motivácia, adaptácia a vzťah študentov k štúdiu na vysokých školách (200-2002, zodpovedný riešiteľ doc. PaedDr. Ján Danek, CSc.),
 • Inovácia pedagogicko-psychologického vzdelávania vysokoškolských učiteľov (78/10/VVČ, 2009-2011, zodpovedný riešiteľ Mgr. Mariana Sirotová, PhD.).
Aktuality
Pozvánka na workshop 12. 12. 2022
Pozvánka na konferenciu EDUCOM 2022
Konferencia EDUCOM - otváracia konferencia projektu BIN SGS02_2021_002 Univerzita podporujúca inteligentné aktívne stárnutie (Univer...
Kalendár
po ut st št pi so ne
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Kontakt
 • Katedra pedagogiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete