Granty

V nadväznosti na výchovno-vzdelávacie úlohy katedra rieši vedecko-výskumné projekty spojené s teóriou výchovy, s občianskou participáciou mládeže, dejinami pedagogiky a vysokoškolskou pedagogikou.

K najúspešnejšim projektom európskej komisie patria projekty:

 • Mládež ako faktor sociálnej zmeny (Grant Európskej komisie UP2YOUTH s podporou MVTS pri MŠ SR UCM v Trnave. 2007, zodpovedný riešiteľ: prof. L. Macháček),
 • Mládež a európska identita (2001-2004 pod vedením prof. L. Jamieson, Edinburgská univerzita, Koordinátor pre SR a ČR prof. L. Macháček),
 • Politická participácia mladých ľudí v Európe (2003-2005, pod vedením dr. G. Ogrisa, Sora vo Viedni, Koordinátor pre SR: prof. L. Macháček).


Katedra pedagogiky bola koordinátorom v riešení medzinárodných medzirezortných projektov a k najvýznamnejším patrí projekt Prevencia kriminality v prostredí detí a mládeže (2005-2007, spoločný projekt Slovenskej a Českej republiky ministerstiev školstva a ministerstiev vnútra oboch krajín, zodpovedný riešiteľ doc. PaedDr. Ján Danek, CSc.).

Pracovníci katedry riešia vedecko-výskumné problémy i v rámci projektov grantových agentúr MŠ SR. V minulosti sa pracovníci katedry ako spoluriešitelia venovali i otázkam občanov SR v kontexte integrujúcej sa Európy (VEGA 2/3009/23), otázkam cestovateľskej gramotnostiako súčasti funkčnej gramotnosti (VEGA 1/2528/05), dejinám najstarších učiteľských ústavov na Slovensku (VEGA 1/2522/05).

V súčasnosti riešia projekt Hodnotová orientácia detí a mládeže a podiel výchovy a vzdelávania na jej ovplyvňovaní (VEGA 1/0238/11). Na záver nemožno zabudnúť i na celouniverzitné projekty, ktorých koordinátorom bola Katedra pedagogiky. Výsledky týchto projektov napomáhajú k zvyšovaniu kvality a efektívnosti nielen výchovno-vzdelávacieho procesu, ale v konečnom dôsedku i samotného vysokoškoslkého vzdelávania. Medzi najvýznamnejšie patria projekty:

 • Motivácia, adaptácia a vzťah študentov k štúdiu na vysokých školách (200-2002, zodpovedný riešiteľ doc. PaedDr. Ján Danek, CSc.),
 • Inovácia pedagogicko-psychologického vzdelávania vysokoškolských učiteľov (78/10/VVČ, 2009-2011, zodpovedný riešiteľ Mgr. Mariana Sirotová, PhD.).
Aktuality
Prihlasovanie na štátnu skúšku
Výzva na prihlasovanie na Erazmus mobility pre rok 2024/2025
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
 • Katedra pedagogiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete