Granty

V nadväznosti na výchovno-vzdelávacie úlohy katedra rieši vedecko-výskumné projekty spojené s teóriou výchovy, s občianskou participáciou mládeže, dejinami pedagogiky a vysokoškolskou pedagogikou.

K najúspešnejšim projektom európskej komisie patria projekty:

 • Mládež ako faktor sociálnej zmeny (Grant Európskej komisie UP2YOUTH s podporou MVTS pri MŠ SR UCM v Trnave. 2007, zodpovedný riešiteľ: prof. L. Macháček),
 • Mládež a európska identita (2001-2004 pod vedením prof. L. Jamieson, Edinburgská univerzita, Koordinátor pre SR a ČR prof. L. Macháček),
 • Politická participácia mladých ľudí v Európe (2003-2005, pod vedením dr. G. Ogrisa, Sora vo Viedni, Koordinátor pre SR: prof. L. Macháček).


Katedra pedagogiky bola koordinátorom v riešení medzinárodných medzirezortných projektov a k najvýznamnejším patrí projekt Prevencia kriminality v prostredí detí a mládeže (2005-2007, spoločný projekt Slovenskej a Českej republiky ministerstiev školstva a ministerstiev vnútra oboch krajín, zodpovedný riešiteľ doc. PaedDr. Ján Danek, CSc.).

Pracovníci katedry riešia vedecko-výskumné problémy i v rámci projektov grantových agentúr MŠ SR. V minulosti sa pracovníci katedry ako spoluriešitelia venovali i otázkam občanov SR v kontexte integrujúcej sa Európy (VEGA 2/3009/23), otázkam cestovateľskej gramotnostiako súčasti funkčnej gramotnosti (VEGA 1/2528/05), dejinám najstarších učiteľských ústavov na Slovensku (VEGA 1/2522/05).

V súčasnosti riešia projekt Hodnotová orientácia detí a mládeže a podiel výchovy a vzdelávania na jej ovplyvňovaní (VEGA 1/0238/11). Na záver nemožno zabudnúť i na celouniverzitné projekty, ktorých koordinátorom bola Katedra pedagogiky. Výsledky týchto projektov napomáhajú k zvyšovaniu kvality a efektívnosti nielen výchovno-vzdelávacieho procesu, ale v konečnom dôsedku i samotného vysokoškoslkého vzdelávania. Medzi najvýznamnejšie patria projekty:

 • Motivácia, adaptácia a vzťah študentov k štúdiu na vysokých školách (200-2002, zodpovedný riešiteľ doc. PaedDr. Ján Danek, CSc.),
 • Inovácia pedagogicko-psychologického vzdelávania vysokoškolských učiteľov (78/10/VVČ, 2009-2011, zodpovedný riešiteľ Mgr. Mariana Sirotová, PhD.).
Aktuality
Slávnostné oceňovanie učiteľov francúzskeho jazyka pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej asociácie učiteľov francúzštiny
Zápis študentov do 1. ročníka v mesiaci jún
Zápis študentov do 1. ročníka bude prebiehať v dňoch od 27. 06. – do 01. 07. 2022 podľa  Harmonogram zápisov do prvých ročníkov - jún 2022...
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
 • Katedra pedagogiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete