Doplňujúce pedag. štúdium

Od roku 2011 katedra realizuje programy Doplňujúceho pedagogického štúdia (ďalej DPŠ) pre študentov a absolventov neučiteľských študijných odborov UCM v Trnave a pre absolventov iných univerzít a vysokých škôl.

Katedra pedagogiky je garantujúce pracovisko a poskytuje tento typ kvalifikačného vzdelávania v profesijnom rozvoji záujemcom, ktorí si chcú rozšíriť svoje vzdelanie o učiteľskú kvalifikáciu.

DPŠ sa v súčasnosti realizuje v zmysle  Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č. 361/2019 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vzdelávaní v profesijnom rozvoji.

Katedra pedagogiky má akreditáciu v odboroch učiteľského vzdelávania, čím je podmienená realizácia programov DPŠ v zmysle zákona MŠVVaŠ SR.

Viac informácií a prihlášku na DPŠ, nájdete na: http://ff.ucm.sk/sk/doplnujuce-pedagogicke-studium/

Aktuality
Prihlasovanie na štátnu skúšku
Výzva na prihlasovanie na Erazmus mobility pre rok 2024/2025
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
  • Katedra pedagogiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete